woensdag 3 juli 2013

Europese Verkiezingen 2014: Groenlinks Europa Pamflet

Op 22 Mei gaan wij weer naar de stembus om onze Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. Inmiddels  broeit het bij de verschillende partijen. Kandidaatlijsten moeten worden opgesteld, lijsttrekkers moeten worden gekozen en verkiezingsprogramma's zullen worden geschreven. Groenlinks is voortvarend van start gegaan met een Europa Pamflet; Macht pakken met Europa

Met het pamflet wil Groenlinks een Europese toekomstvisie schetsen. Het pamflet gaat daarom niet teveel in op specifieke beleidsvelden, maar is meer een stip op de horizon. In het pamflet hekelt Groenlinks de subsidiariteitslijstjes van Sybrand Buma, en wordt premier Rutte bekritiseert om zijn uitspraak dat het nu geen tijd is voor vergezichten als het om Europa gaat.   Het pamflet komt hier een aantal maal op terug.De titel van het Pamflet (Macht pakken met Europa) is de rode draad van het document. Europa zou geëquipeerd moeten worden om een aantal macro-uitdagingen aan te kunnen; De Economische Crisis, klimaatverandering, maar ook het verdedigen van de mensenrechten en de European way of life. Veel aandacht gaat in het pamflet uit naar het oplossen van de crisis. De keuzes van Groenlinks zijn daarin helder; Er moeten Euro-obligaties komen, belastingontduiking moet samen worden opgepakt en de bankenunie moet worden vervolmaakt. Daarnaast moet er een Europese stroppenpot komen om banken in nood te helpen. Groenlinks windt er geen doekjes om; Dit gaan leiden tot meer Europa. 

Uiteraard krijgt groene innovatie ook prominente plek in het pamflet, met een verwijzing naar een wel heel actueel onderwerp; Het repareren van het Europees Handelssysteem voor Emmissierechten. En passant; Hier wordt deze weekover gestemd .

Gekozen voorzitter van de Europese Commissie

Het pamflet doet ook een aantal concrete suggesties om de democratische controle in Europa te versterken. Het Europees Parlement zou de Supercommissaris voor Economie en Monetaire Zaken weg moeten kunnen sturen. Bovendien is Groenlinks een voorstander van een gekozen voorzitter van de Europese Commissie. Alle Europese partijen zouden een kandidaat naar voren moeten schuiven, waarna deze door heel Europa met elkaar het debat aan zouden moeten gaan.

Op 14 december zal Groenlinks haar programma voor de Europese verkiezingen publiceren. Met dit pamflet is in ieder geval een schot voor de boeg genomen.

Het volledige pamflet is hier te vinden.

Volgende week; Het Europa Manifest van het CDA


Geen opmerkingen:

Een reactie posten