vrijdag 5 juli 2013

Prioriteiten van het EU Voorzitterschap van Litouwen

Op 1 juli is Litouwen voorzitter geworden van de Europese Raad. Ondanks de hervormingen van het verdrag van Lissabon blijft een voorzitterschap belangrijk. Tijdens zo een voorzitterschap mag en kan een land de agenda en tempo van de Europese Raad bepalen. In goed overleg met eerdere voorzitterschappen en de andere Europese instellingen wordt een prioriteitenlijst opgesteld. In een notendop; de Litouwers lijken voornamelijk van plan om lopende zaken af te handelen zoals het meerjarig EU Budget en de verordeningen die daarbij gemoeid zijn (cohesiebeleid, landbouw, visserij). Daarnaast staat energie hoog op de agenda van de Litouwers. 

Het Litouws voorzitterschap organiseert haar voorzitterschap rondom drie pilaren;

  • Een geloofwaardig Europa 
  • Een Groeiend Europa
  • Een Open Europa 
Een geloofwaardig Europa 

Litouwen heeft e ambitie om tijdens haar voorzitterschap verder te gaan met het in orde maken van de Europese financiën. Het vervolmaken van de Europese Economische en Monetaire Unie is daarin een speerpunt. Litouwen zal proberen verder te komen bij het opzetten van een Europese Bankenunie. Betere economisch bestuur is daarbij onmisbaar. Het implementeren van gemaakte afspraken rondom het Europese semester, het monitoren van de eurolanden en de uitvoering van specifieke landenaanbevelingen zijn een aantal thema's die behandelt zullen worden tijdens het Litouws voorzitterschap. Ook hoog op de agenda staat het bestrijden van belastingfraude. Litouwen zal de discussie rondom het automatisch delen van belastinggegevens tijdens haar voorzitterschap aanzwengelen. 

Een groeiend Europa 
De Litouwers willen de onderhandelingen rondom het Meerjarig Financieel Kader afronden. Het Iers voorzitterschap sloot een deal met het EP wat betreft de algemene kaders van het MFK, maar er moeten nog zo een 70 verschillende wetteksten afgehandeld worden die direct met het MFK te maken hebben. De verordeningen rondom de structuurfondsen bijvoorbeeld. Het Litouws voorzitterschap zal ook het budget voor 2014 moeten vaststellen, het eerste jaar van de nieuwe budgetaire periode. 

Een ander belangrijk onderwerp van deze pijler is de digitale agenda en het stimuleren van onderzoek en innovatie. De Litouwers willen bijdragen aan het creëren van een interne digitale markt. Zij hopen de komende zes maanden te overeenstemming te bereike over afspraken rondom elektronische identificatie en diensten die vertrouwen op het internet moeten stimuleren. Op 6 en 8 november 2013 zal er in Litouwen een internationale ICT conferentie plaatsvinden. In datzelfde kader zullen de Litouwers ijveren om de interne markt te vervolmaken. Elektronisch aanbesteden is bijvoorbeeld een thema wat  op de agenda zal staan de komende half jaar. 

Energy is wellicht het meest belangrijke thema van het Litouws voorzitterschap. Dat is ook niet vreemd, want zij proberen al jaar en dag onafhankelijker te worden van Rusland. Litouwen is voor 90% afhankelijk van Russisch gas. Daarom zal het energy vraagstuk een aantal keer terugkomen tijdens het voorzitterschap. Litouwen is voornemens de eerste lijst van prioritaire Europese energyprojecten tijdens hun voorzitterschap te behandelen. Andere onderdelen van deze pijler zijn het bestrijden van Jeugdwerkeloosheid, en de rechen van migrante arbeiders. Speciale aandacht gaat uit naar macro-regio's. Een grote conferentie speciaal geweid aan dit concept zal op 11 november georganiseerd worden in Vilnius. Als laatst willen de Litouwers onder deze pijler ook wat aandacht schenken aan landbouw en visserij. 

Open Europa 

De Litouwers willen aandacht voor het Europees Oostelijk Partnerschap. Dit is een instrument om de betrekkingen met Europa's oostelijke buurlanden collectief te smeden. Niet gek, want Litouwen heeft historisch en geografisch gezien veel van doen met landen zoals Rusland, Ukraine en Wit-Rusland. Speciale aandacht gaat uit naar kandidaat-landen Montenegro en Turkije. Naast nabuurschap en uitbreiding staat ook handel hoog op de agenda. Litouwen zal tijdens haar voorzitterschap verder gaan met de onderhandelingen met Japan en de V.S over een vrijhandelsakkoord. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten