zondag 23 juni 2013

De Unie in WEEK 26  • Deze week is een fractieweek in Brussel. Dit betekent dat in het Europees Parlement de fracties de kans krijgen om hun Straatsburgweek voor te bereiden. Daarnaast zijn er een beperkt aantal Commissies in het Europees Parlement die bijeenkomen.   • Johannes Hahn, Eurocommissaris voor regionaal beleid is in Amsterdam, om burgemeester Eberhard van de Laan te ontmoeten en om een Europees gefinancierd project te bezoeken.   • Het nieuws in Brussel wordt nu beheerst door het akkoord (of het ontbreken van het akkoord op het meerjarig financieel kader). Vorige week riep het Iers voorzitterschap uit dat er een akkoord was bereikt, terwijl leden van het EP onderhandelignsteam het hier niet mee eens waren. Een van de onderhandelaars Reimer Boege legde zijn functie als onderhandelaar neer uit protest tegen het "akkoord". Deze week zal het akkoord in de verschillende fracties besproken worden.   • Op 24 juni zullen onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zich voorzetten, deze keer in Luxemburg. De onderhandelingen zijn in hun laatste fase gekomen. Verwacht wordt dat er nog over de laatste open eindjes onderhandeld zal worden. Raad en Parlement konden het voorheen niet eens worden over de volgende zaken; 

-Het totale budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
-Maximum aan subsidies wat een landbouwer kan krijgen; Commissie stelde 100.000 Euro voor, maar de Raad is tegen elke vorm van begrenzing. Een nieuw idee is om de een grens te stellen aan 150.000 Euro. Alles wat daar overheen gaat, zal overgeheveld worden naar projecten binnen het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
-Hoewel zowel Raad als Parlement sympathiek tegenover jonge en kleine landbouwers staan, zijn zij er niet over eens of hulp aan eerdergenoemde verplicht of vrijwillig zou moeten zijn.
-De vergroening blijft een twistpunt. De lidstaten willen meer flexibiliteit om op hun eigen manier dit in te vullen. De vraag is of het voorgestelde certificereingssysteem aangenomen zal worden. 

  • Deze week staat Brussel op zijn kop vanwege de European Sustainable Energy Week. Er zullen heel veel bijeenkomsten georganiseerd worden om duurzame energie te promoten. De Provincie Zeeland organiseert samen met het FREE netwerk een bijeenkomst over het financieren van energieprojecten op het platteland met behulp van Europese middelen. Informatie en aanmelden: Down the road

Week 27 is een Straatsburg week. Op de agenda staan onder andere stemmingen over rapporten op het gebied van de bio-economy, kust-toerisme, registratie van buitenlandse auto's en bovendien zal het Iers voorzitterschap ge-evalueerd worden en zal er een blik geworpen worden op het Litouws voorzitterschap. Op 10 juli za er gestemd worden in de REGI Commissie over de verordeningen die alle structuurfondsen beheerse. Ook het rapport van Lambert van Nistelrooij zal behandeld worden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten