maandag 20 augustus 2012

12 SEPTEMBER EN EUROPA DEEL 1: PVDA

Disclaimer to English readers: Blog in Dutch because of 2012 Dutch elections.


Europa zal als nooit tevoren een belangrijk onderdeel zijn van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met Europa in de verkiezingsprogramma’s. Hoe Europaproof zijn de partijen eigenlijk? Met deze reeks analses nemen we de verkiezingsprogramma’s onder de loep en kijken we of de partijen een realistisch, eerlijk en duidelijk verhaal hebben als het om Europa gaat. We trappen af met het verkiezingsprogramma van de PVDA.

Algemene indruk
Het verkiezingsprogramma van de PVDA is opvallend Europa-gezind. Met name als men het vergelijkt met voorgaande verkiezingsprogrammas zoals bijvoobeeld  voor de Europese verkiezingen. De partij kiest voor een toekomst in Europa. Van “uit de euro stappen”  is géén sprake.  In hun eigen woorden; “Een Europa dat groeit, laat Nederland groeien” . Wel menen ze dat het tijd is voor een nieuw Europa; van strenge bezuinigingen naar groei en banen. Daarmee volgen ze in weze de lijn van hun partijgenoten in Frankrijk. Heel veel elementen van het programma pleiten voor verdere Europese integratie. Het gaat dan om practische zaken; het PVDA is voorstander van een Europees bankentoezicht en de invoering van de omstreden Eurobonds. Kenmerkend is dat ook meer federalistische elementen voorgesteld worden. Zo wil het PVDA dat het Europees Parlement de voorzitter van de Commissie levert en het bovendien is het PVDA vóór invoering van Europese kieslijsten. Al en al een verkiezingsprogramma dat de PVDA weer terug in het hart van de Europese discussie plaatst

Realistisch
Behalve duidelijk is het programma bovendien in veel opzichten opvallend realistisch. Menig partij heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan het beloven van zaken die in een Europees verband niet uitgevoerd konden worden vanwege EU regels of vanwege het ontberen van een meerderheid in Europa. De PVDA wil onder andere immigratieproblemen  en belastingfraude via Europa aanpakken. Ook weten ze dat aanpassingen van regels inzake sociale huurwoningen en kerosinesubsidies ze niet in Den Haag, maar in Brussel moeten gaan lobbyen. Ook de uitspraken over uitbreiding laten zien dat het PVDA niet bang is om realistische, duidelijke keuzes te maken.

Kritische Noten
Is het verkiezingsprogramma dan in zijn geheel Europaproof? Bijna. Er staan nog steeds elementen in die onrealistisch zijn of maar deels kloppen. Zo meent het PVDA dat er nog te weinig structuurfondsen naar het MKB gaat, terwijl in deze programmaperiode er drie keer zoveel naar het MKB is gegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was (100 miljoen ipv 30 mln). Ook wil het PVDA de voedseloverschotten gebruiken voor voedselbanken. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd middels het food for the deprived programma. De realiteit van vandaag is echter dat door de voedselprijzen er geen voedseloverschotten meer te vinden. Ook de houding ten aanzien van gemeenschappelijk landbouwbeleid kan iets genuanceerder.  In Nederland is er namelijk al radicaal ontkoppeld en is er bijna geen sprake meer van exportsubsidies of productiesteun. Ook vraag ik mij af hoe het PVDA geld van het ESF wil gebruiken om jeugdwerkeloosheid te bestrijden als ze ook pleitten voor een miljard korting. Als je kort op de begroting is er ook minder geld voor bestrijding van jeugdwerkeloosheid of het stimuleren van energieprojecten. Het PVDA wil nog meer betrokkenheid van de Tweede Kamer, terwijl juist hier de laatste jaren heel veel slagen zijn gemaakt en Nederland in Europa inmiddels een voorbeeldfunctie heeft. Ook het idee dat lobbyisten bij de Raad zich moeten registreren in het lobbyregister is een beetje merkwaardig omdat de Raad een verlengstuk is van de hoofdsteden en lobbyisten ‘ van de Raad’  dus niet in Brussel maar in de hoofdsteden zitten. Ook zet ik vraagtekens bij het idee om de staatssecretaris van Europese Zaken te plaatsen bij het ministerie van Algemene Zaken. Hij zal dan misschien beter verankert zijn in de Nederlandse politiek, maar ontbeert dan de externe voelsprieten die het ministerie van Buitenlandse Zaken hem kan bieden.  Ik was benieuwd naar de mening van voormalig staatssecretaris Frans Timmermans hierover. Via Facebook liet hij mij weten dat het zijn idee was omdat de toon van het Europees beleid en bovendien de coordinatie gedicteerd zou worden door de premier.

Eindoordeel
Al en al is het het verkiezingsprogramma van het PVDA verbazingswekkend Europaproof. Het geeft heldere antwoorden op de meest prangende vragen en doet dat op een realistische manier. Her en der is het nog niet ontdaan van achterhaalde kreten , maar dat neemt niet weg dat het een bijzonder realistisch verkiezingsprogramma is.

Milos labovic
-Op persoonlijke titel

Milos Labovic houdt zich tot in de treurnis bezig met Europese zaken. Hij was voorzitter van de Jong Europees Federalisten van 2005 tot 2007 en richtte de werkgroep Europa op bij de Nationale Jeugdraad. Daarnaast was hij van 2007 tot 2009 adviseur van de Servische regering op het gebied van Europese integratie en is hij nu inmiddels drie jaar lobbyist in Brussel. Hij heeft een Master in European Studies van de Universiteit van Maastricht en een Magister in Europawissenschaften van de RWTH Aachen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten